Saksliste til skitinget 2017

Skitinget 2017 – Holmenkollen park hotell torsdag 2. mars klokken 21:30.

På tinget skal det møte minst 1 representant fra hvert av de deltagende korps.

Hvert korps kan kun avgi 1 stemme.

 

Saksliste.

 • velkommen
 • godkjenne saksliste og dagsorden
 • godkjenne tingrepresentantene
 • godkjenne tingprotokoll og regnskap fra forrige år
 • velge 2 representanter til å undertegne tingprotokoll og regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • Lage egen klasse for fristil.
 • Kutte ut reisekasse.
 • Revidering av statuttene.
 • Videreføre Face book siden som ble opprettet i år til neste arrangør.
 • Trykke program – kan det være valgfritt for arrangør?
 • etter innkomne søknader fastsette neste års arrangørsted
 • velge 2 representanter fra tinget til å behandle eventuelle protester I tillegg oppnevnes 2 personer fra arrangøren der den ene bør være rennleder.
 • velge 1 representant fra tinget til på banketten, å takke arrangøren på vegne av alle deltagende korps.

 

Med vennlig hilsen OBIL.